strekon logo stencil                                                                            

Monolitické stropy

IMG 0997Monolitický strop se betonuje přímo na stavbě. Umožňuje využití podpěr po celém obvodu stropní konstrukce (všechny ostatní konstrukce jako panely Miako nebo vložkové stropy jsou pnuty mezi dvě protilehlé podpory). Odpadá i nutnost provádět železobetonové ztužující věnce v úrovni stropu (jsou součástí desky). Na připravený podklad se postaví systémové bednění skládající se ze stojek, podpůrných nosníků a překližkových bednících dílců. Poté se osadí výztuž a provede se betonáž pomocí čerpadla betonu. Beton se musí během ukládání hutnit vibrátorem. Zhruba po dvou dnech lze na ještě zabedněném stropě provádět další práce (navážení materiálu, zdění příček, příprava bednění dalšího stropu). Zabetonovaný strop je potřeba nechat několik dní vytvrdnout, poté se dá odbednit (cca 10 dní). Pod hotovým stropem zůstanou jen stojky do úplného uzrání betonu (cca měsíc).

IMG 0989