strekon logo stencil                                                                            

CNC opracování

Nabízíme opracování dřevěných prvků na moderní  5-osým počítačem řízeným CNC lince - ESSETRE TECHNO FAST

Essetre1 essetre2 DSC0042 0 cnc  

Technická příprava
Před vlastní výrobou zpracujeme výkresovou dokumentaci pro výrobu a montáž krovu. Výkresy se zhotovují jako prostorové a simulují konstrukci včetně detailů spojení jako je např. osedlání krokví, začepování sloupku do vaznice, předvrtání otvorů pro svorníky, rybiny a pláty u roubených staveb a apod. Pro spojení prvků se používají tradiční klasické tesařské spoje. Samozřejmě je možno navrhnout spoj dle přání zákazníka. To samé platí o ozdobných prvcích jako jsou např. zakončení, která je možno navrhnout v mnoha variantách.
V případě složité konstrukce je možné domluvit zaměření na stavbě. O této alternativě rozhoduje technik.

Výroba
Data z 3D modelu se přenášejí do CNC obráběcího centra, kde se provádí vlastní opracování a označení polohy prvků. Díky počítačovému zpracování modelu a CNC opracování není problém provedení úžlabních a nárožních krokví s přesným osedláním a příčným profilováním. Námětkové krokve pak tvoří s úžlabními a nárožními krokvemi jednu rovinu. Následné zaklopení palubkovým bedněním je pak v těchto problematických místech snadné. Otvory pro spojovací prvky jako jsou vruty, hřeby a svorníky jsou v krokvích již předvrtány z výroby.
 Obráběcí centrum umožňuje vyrobit i tesařské spoje, které se dnes již z důvodů náročnosti běžně neprovádí, jako jsou čepy, dlaby, kampy a rybiny a to s rozměrovou tolerancí +/- 0.5 mm. Bezkonkurenční přesnost opracování a použití těchto spojů umožňuje vytvořit pevnou prostorově svázanou konstrukci krovu. Pro viditelné krovy se prvky čtyřstranně hoblují a sráží se hrany. Také je možné provést okrasné opracování zhlaví krokví a vaznic.

Možnosti opracování:

  • kompletní opracování prvků krovů, přesné zkrácení, osedlání, čepování, dlabání, přeplátování, vrtání, a další tesařské spoje.
  • pro pohledové prvky je možnost čtyřstranného hoblování a sražení hran
  • možnost okrasného opracování zhlaví, krokví a vaznic.
  • přesně opracované profily pro roubené stavby.
  • dřevěné altány, přístřešky a pergoly.
  • řešení i pro nestandartní dřevěné konstrukce (kostelní věže apod.)