strekon logo stencil                                                                            

Impregnace

Provádíme impregnaci řeziva proti biologickým škůdcům ve vyhřívané impregnační hydraulické vaně MV 8500, impregnační látkou BOCHEMIT hnědé barvy. K impregnaci dochází způsobem MÁČENÍ, kdy je dřevo uloženo na nosný rám a pomocí hydraulického systému je zafixováno proti vyplavení. Další zdvihací zařízení zařídí následné ponoření do impregnační látky.

DSC00190 DSC00195 DSC00196 impregnace

Technologický celek se skládá ze dvou nádrží kde:

  • venkovní (záchytná) - slouží k případnému vylití roztoku
  • vnitřní (pracovní) - s vlastní impregnační látkou, která je uložena v záchytné nádrži.

Touto technologií je naše firma schopna impregnovat dřevařské výrobky do délky až 8500 mm. Impregnaci řeziva VŽDY provádíme až po vyrobení VŠECH dílů a spojů, z důvodů nemožnosti výskytu neošetřeného místa. Dále tato metoda zaručí hlubší proniknutí látky do vláken řeziva čímž je MAXIMÁLNĚ zaručena vyšší rezistence vůči škůdcům, houbám a plísním, než jak dovoluje tradiční způsob aplikace látky - nástřik či nátěr.

Základní otázky a odpovědi ohledně impregnace:

Proč dřevo impregnujeme?
Dřevo jako přírodní materiál podléhá zkáze. Nejčastěji je napadáno dřevokazným hmyzem, houbami a plísní, které se objevují převážně v místech zvýšené vlhkosti. Nejvíce je proto ohroženo dřevo v exteriéru, nebo tam kde je v přímém kontaktu s vodou či půdou. Pokud je takto exponované dřevo ošetřeno, prodlouží se jeho životnost až o desítky let.

Může být impregnované dřevo použito v interiéru?
Dřevo takto ošetřené může být použito v interiéru, pokud nebude v přímém kontaktu s jídlem, nebo nebude použito na výrobu dětského nábytku a hraček.

Je možné nanést na impregnaci další nátěr?
Impregnované dřevo je ošetřeno proti napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami. Jeho vlastnosti tím nejsou ovlivněny, proto lze na impregnaci aplikovat další běžně používané lazurovací nebo krycí nátěry. Vzhledem k široké nabídce nátěrů na trhu doporučujeme odzkoušet vybraný typ na skrytém místě, abyste zjistili barevný vzhled dřeva.

Jak mám ošetřit osekané části naimpregnovaného dřeva?
Je-li potřeba již naimpregnované dřevo řezat, sekat či brousit, poté musí být opracované části dřeva znovu ošetřeny impregnačním přípravkem, aby byla zajištěna celistvost impregnace. To lze provést nátěrem nebo postřikem.

Není dostačující ochranou nátěr lakem nebo barvou na dřevo?
Běžná krycí barva dřevo neochrání před napadením většinou druhů dřevokazného hmyzu. V důsledku teplotních výkyvů dochází k rozpínání a smršťování dřeva, při němž v krycím nátěru vznikají praskliny. Dřevo je tím vystaveno zvýšenému nebezpečí napadení biotickými škůdci.

Třídy ohrožení dřeva dle ČSN EN 335-1

Třída ohrožení Popis Škůdci  Příklady použití dřeva
1 Dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, není vystavené působení vlhkosti (vlhkost dřeva max. 20%) hmyz střešní řezivo, podlahová prkna, lišty, stolařské a truhlářské řezivo
2 Dřevo je pod střechou, zcela chráněno před povětrností, vlhkost okolí může vést k občasnému zvýšení vlhkosti dřeva (vlhkost dřeva občas > 20%) hmyz, houby konstrukční řezivo, obklady, střešní řezivo se zvýšeným rizikem kondenzace vodních par
3 Dřevo je v exteriéru nad zemí, vystaveno opakované zvýšené vlhkosti (vlhkost dřeva často > 20%) hmyz, houby exteriérové řezivo, podhledy, obvodové konstrukce, střešní šindele, zábradlí, plotové desky
4   Dřevo je ve styku se zemí nebo sladkou vodou, vystaveno působení vlhkosti (vlhkost dřeva trvale > 20%) hmyz, houby sloupy el. vedení, zvukové bariéry, dřevěné základy, dětská hřiště, pilíře, mostní konstrukce
5 Dřevo je trvale vystaveno působení mořské vody (vlhkost dřeva trvale > 20%) mořští škůdci, houby  pilíře, mola, přístavní hráze, lodní trupy