strekon logo stencil                                                                            

Počítačový návrh konstrukce

Naše krovy, dřevěné konstrukce, pergoly navrhujeme ve světově vedoucím programu pro navrhování dřevěnných konstrukcí firmy Dietrichs.

Krov perfektně a jednoduše
Láska k dřevu a k řemeslu je největším kapitálem tesařů.  Řemeslně perfektně, přesně, rychle a tím úsporně.

Vícestranné využití
Nezáleží na tom, jestli se jedná o novostavbu, ci rekonstrukce, kosoúhlý pudorys, rozdílné strešní sklony, nebo variabilní rozložení krokví a vazníků. Flexibilita je naším standartem.

3D vizualizace
Neocenitelnou výhodou je možnost dopředu si danou konstrukci naprosto přesně namodelovat a řešit její detaily ještě před započetím prací. Zákazník má tak možnost si lépe představit konečný vzhled konstrukce a případně jej ovlivnit.

garaz  RD Danhel RD Nemojany2 RD  IMOS DPS  Susárna