strekon logo stencil                                                                            

Vazníky MiTek

Vazníky se styčníkovými deskami | Příhradové vazníky

Tyto vazníky se s výhodou používají jak pro zastřešení rodinných domů, tak pro zastřešení objektů průmyslových, skladových a sportovních hal, administrativních budov i DSC04726zemědělských staveb. Dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami nachází uplatnění při zastřešení menších i větších rozponů ( 0-25 m), a to jak při opakovatelnosti jednotlivých typů vazníků, tak i při požadavku na složité tvary vazníků. Vzhledem k zprůmyslnění jejich výroby vytlačily dříve používané sbíjené vazníky (vazníky s hřebíkovými spoji) a jsou stále častěji používány místo klasického krovu. Vyšší cena styčných desek s prolisovanými hroty ve srovnání s použitím hřebíkových spojů je nahrazena úsporou dřeva, rychlejší výrobou a ve výsledku nižší cenou. Proto tyto dřevěné vazníky úspěšně nahrazují jak klasické vázané krovy, tak ocelové nebo betonové prvky, nad nimiž vítězí svou lehkostí, cenou a ekologimitekckými aspekty. Návrh konstrukce střechy je doložen podrobným statickým výpočtem a vlastní provedení potom výstupní kontrolou před expedicí ve výrobním závodě a na stavbě. Největší výhodou však je velmi nízká cena (hlavně při vyšší opakovatelnosti) a možnost překlenutí i větších rozpětí bez použití vnitřních podpor.
Návrh konstrukce střechy je doložen podrobným statickým výpočtem a  vlastní provedení potom výstupní kontrolou před expedicí ve výrobním závodě a na stavbě. Největší výhodou však je velmi nízká cena (hlavně při vyšší opakovatelnosti) a možnost překlenutí i větších rozpětí bez použití vnitřních podpor.

 

Výhody:

 • úspora materiálu oproti klasickému vázanému krovu
 • rozpětí vazníků až 25 m
 • velké tvarové možnosti a variabilita
 • prefabrikace výroby (celoroční provoz, přesná strojová výroba)
 • průběžná kontrola kvality
 • garance statického návrhu konstrukce vazníkového krovu
 • krátké dodací lhůty
 • rychlejší a jednoduší montáž oproti klasickému krovu
 • nízká cena
 • nízká vlastní hmotnost (na m2 půdorysné plochy) oproti klasickému krovu
 • spodní pás vazníku nahrazuje konstrukci betonového nebo keramického stropu a tím vznikne výrazná cenová úspora oproti konstrukci pevného stropu. Jednoduše se jedním stavebním prvkem (příhradovým vazníkem) vytvoří konstrukce střechy i stropu. Příhradový vazník působí jako jeden celek a je tudíž únosnější než samostatně působící střešní krokve a strop

Nevýhody

 • použitelnost do rozpětí max. 25m
 • tyto konstrukce musí být většinou z požárních důvodů chráněny protipožárními podhledy (např. sádrokartonovým podhledem)

Použití
Střešní konstrukce (sedlové, stanové, pultové, obloukové, hambálkové, …. ) pro zastření jedno i vícepodlažních objektů jako jsou např.:

 • rodinné domy
 • průmyslové a skladové haly
 • sportovní haly
 • administrativní budovy
 • zemědělské stavby
 • školy
 • obchody
 • podlahové nosníky
 • nástavby na panelové domy
 • atypické bednění (mosty,…)

stroj DSC04730  DSC07327 DSC07329